องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
นายคนอง มะกล่ำขาว
รองนายก อบต.พระงาม
นายน้ำฝน ชุ่มชื่น
รองนายก อบต.พระงาม
นายธนเดชพิพัฒน์ ยิ้มพงษ์
เลขานุการ นายก อบต.