messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์
นายก อบต.พระงาม
โทร : 093-7456555
นายคนอง มะกล่ำขาว
รองนายก อบต.พระงาม รักษาราชการแทน นายก อบต.พระงาม
โทร : 081-7140924
นายน้ำฝน ชุ่มชื่น
รองนายก อบต.พระงาม
โทร : 092-2967610
นายธนเดชพิพัฒน์ ยิ้มพงษ์
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 065-4171961