องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
โทร : 0937456555
นายคนอง มะกล่ำขาว
รองนายก อบต.พระงาม
โทร : 0817140924
นายน้ำฝน ชุ่มชื่น
รองนายก อบต.พระงาม
โทร : 0922967610
นายธนเดชพิพัฒน์ ยิ้มพงษ์
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0654171961