องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการ อบจ.เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo ประชาสัมพันธ์ การแจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข-แมว) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของ ศพด.อบต.พระงาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลพระงามปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานศึกษา ศพด.อบต.พระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการตรวจสอบรายงานงบการเงินของ อบต.พระงาม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จาก สตง.สิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพด.อบต.พระงาม เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ปะชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายการอาหารกลางวันของ ศพด.อบต.พระงาม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7