องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการตรวจสอบรายงานงบการเงินของ อบต.พระงาม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จาก สตง.จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ศพด. อบต.พระงาม ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.อบต.พระงาม ประจำปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file เรื่องควรรู้ : อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการสอนกีฬาเทควันโดขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file อบจ.สิงห์บุรี เปิดสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนในช่วงปิดเทอม ครั้งที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าร่วมประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.พระงาม ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo อบต.พระงาม รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 27 ตัว หมู่ที่ 1,2,3,4,5และ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 27 ตัว หมู่ที่ 1,2,3,4,5และ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
1 - 20 (ทั้งหมด 147 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8