messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวบุหลงรัตน์ จรกัณหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสุมาลี สาตรจีนพงษ์
ครู ค.ศ.1
นางพรทิพย์ สุขสิงห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุทิศา นาคประสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก