องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_box สมาชิกสภา
นายชัยยศ แตงอ่อน
ประธานสภา อบต.พระงาม
โทร : 086-0269176
นายสมฤกษ์ พิศรูป
รองประธานสภา อบต.พระงาม
โทร : 089-4854494
นายสืบพงษ์ พงษ์พุฒ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 098-3814051
นายสมโภชน์ แสงศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 080-1063628
ส.อ.เสวก อึ้งสวรรค์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 084-7751693
นายณัฐวุธ มโนธรรมธร
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 091-2011653