องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [14 มกราคม 2567]
อบต.พระงาม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี [12 มกราคม 2567]
ศพด.อบต.พระงาม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [28 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [28 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรม “รณรงค์ป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” [27 ตุลาคม 2566]
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม [27 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 [25 ตุลาคม 2566]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" [13 กันยายน 2566]
โครงการพัฒนาผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลพระงาม ประจำปี พ.ศ.2566 [31 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์การใช้สมุนไพรไทย [28 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 61 รายการ)