องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครเด็ก ศพด.อบต.พระงาม ประจำปีการศึกษา 2566 [3 มีนาคม 2566]
เกียรติบัตรการประเมิน ITA ประจำปี 2565 [25 สิงหาคม 2565]
ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [22 กรกฎาคม 2565]
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [24 มีนาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ ศพด.อบต.พระงาม เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 [26 มกราคม 2565]
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2565 [18 มกราคม 2565]
เกียรติบัตรผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "ระดับ คุณธรรม" [3 ธันวาคม 2564]
QR Code แบบสอบถามความพึงพอใจ [12 พฤศจิกายน 2564]
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ [4 สิงหาคม 2563]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ)