องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดเรียน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการพัฒนาผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลพระงาม ประจำปี พ.ศ.2564 ค่ายภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายพานเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลสุนัข-แมว พร้อมบันทึกข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการปรชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งลูกระนาด (ยางชะลอความเร็ว) บนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง สห.2014 ริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4 บ้านพระงาม จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลพระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
photo ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
photo ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
photo ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
photo ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
photo ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 บ้านมอญ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
photo ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลพระงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
photo ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน อบต.พระงาม จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2