องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder เอกสารประชาสัมพันธ์
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file จดหมายข่าว กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file แผ่นพับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file แผ่นพับ ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file แผ่นพับ ปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file แผ่นพับ คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file แผ่นพับ คู่มือการให้ความรู้ การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file แผ่นพับ การลงเวลาปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file แผ่นพับ วินัยและการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยา่ยน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1