องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder เอกสารประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เรื่องควรรู้ : อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านตำบลพระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file จดหมายข่าว กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file แผ่นพับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file แผ่นพับ ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file แผ่นพับ ปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file แผ่นพับ คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file แผ่นพับ คู่มือการให้ความรู้ การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file แผ่นพับ การลงเวลาปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file แผ่นพับ วินัยและการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยา่ยน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2