องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
find_in_page ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการตรวจสอบรายงานงบการเงินของ อบต.พระงาม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จาก สตง.สิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการตรวจสอบรายงานงบการเงินของ อบต.พระงาม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จาก สตง.สิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1