messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ทราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
แนวทางการประพฤติทางจริยธรรม (Dos & Don’t) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
อบต.พระงาม ร่วมใจต้านทุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
กิจกรรมบรรยาย ส่งเสริมความรู้ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในสังกัด อบต.พระงาม ได้ทราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1