ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางแยกทางหลวงหมายเลข 309 เข้าหมู่ที่ 4 บ้านพระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง