ชื่อเรื่อง : ซื้อถังพลาสติกสีดำพร้อมฝาปิดล็อค สำหรับทำถังขยะอินทรีย์ ขยะเปียกในครัวเรือนลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง