ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันพนังกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านมอญ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง