ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตที่จอดรถด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม พื้นที่ทั้งสองฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง