ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเปิดร่องระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านหัววน ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง