ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อผ้าผูกระบายสี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง