ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะพับหน้าขาว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง