องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประชุมผู้ปกครองเด็ก ศพด.อบต.พระงาม ภาคเรียนที่ 1/2565
รายละเอียด : วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศพด.อบต.พระงาม ประชุมผู็ปกครองเด็กฯ เพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2565 ตามแนวทางมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพส : admin