องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โครงการให้ความรู้ ซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 อบต.พระงาม ดำเนินโครงการให้ความรู้ ซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับผู้นำชุมชน/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. , อปพร. ในพื้นที่ตำบลพระงาม โดยมี นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์ นายก อบต.พระงาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฯ ซึ่งการดำเนินโครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัยในชุมชน , รู้วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ผู้โพส : admin