องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder โรคติดต่อที่ควรรู้จัก
insert_drive_file โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo โรค COVID-19 (Coronavirus disease 2019) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file โรคเอดส์ (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file โรคไข้เหลือง (YELLOW FEVER) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file โรคไข้ทรพิษ : ฝีดาษ (SMALLPOX) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file โรคแอนแทรกซ์ (ANTHRAX) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร (ENTEROVIRUS DISEASES) : โรคมือเท้าปาก (HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE : HFMD) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file คุดทะราด (YAWS) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file โรคไข้กาฬหลังแอ่น (MENINGOCOCCAL INFECTION) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (CHIKUNGUNYA VIRUS DISEASE) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ไข้เวสต์ไนล์ (WEST NILE FEVER) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา และไวรัสนิปาห์ (HENDRA AND NIPAH VIRAL DISEASES) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file โรคสมองฝ่อ (ENCEPHALOPATHY, CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE, SUBACUTE SPONGIFORM) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME; SARS) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file โรคกาฬโรค (PLAGUE) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file โรคลีเจียนแนร์ (LEGIONELLOSIS) โรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์ (LEGIONELLOSIS’S PNEUMONIA) โรคลีเจียนแนร์ชนิดไม่มีปอดอักเสบ (NONPNEUMONIC LEGIONELLOSIS) หรือโรคไข้ปอนเตียก (PONTIAC FEVER) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file โรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ชนิดอื่น (INFLUENZA VIRUS INFECTION OF AVIAN AND OTHER ANIMAL ORIGIN) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file โรคไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file โรคติดเชื้อไวรัสฮานตา (HANTAVIRAL DISEASES) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1