องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder ประกาศ / คำสั่ง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของ ศพด.อบต.พระงาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลพระงามปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file คำสั่งที่ 237/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file คำสั่งที่ 107/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file คำสั่งที่ 114/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คำสั่งที่ 113/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file คำสั่งที่ 112/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file คำสั่งที่ 111/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file คำสั่งที่ 110/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file คำสั่งที่ 109/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file คำสั่งที่ 108/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file คำสั่งที่ 379/2564 เรื่อง การแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คำสั่งที่ 76/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1