องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 525
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน งานการเงิน การบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file วันลาพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1