องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองการศึกษาฯ (เม.ย.65 - มี.ค.66)
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
find_in_page ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน อบต.พระงาม (เม.ย.65-มี.ค.66)
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
find_in_page ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองคลัง (เม.ย.65 - มี.ค.66)
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองคลัง (ต.ค.64 - มี.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองช่าง อบต.พระงาม (ต.ค.64 - มี.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน อบต.พระงาม (ต.ค.64-มี.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองการศึกษาฯ (ต.ค.64 - มี.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ม.ค.65 - มี.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (พ.ค.64 - ธ.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองการศึกษาฯ (เม.ย.64 - ก.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองช่าง อบต.พระงาม (เม.ย.64 - ก.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองคลัง (เม.ย.64 - ก.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
find_in_page ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน อบต.พระงาม (เม.ย.64-ก.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.พระงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองช่าง อบต.พระงาม (ต.ค.63 - มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองการศึกษาฯ (ต.ค.63 - มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน อบต.พระงาม (ต.ค.63-มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ม.ค.63 - เม.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองคลัง (ต.ค.63 - มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1