องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
find_in_page ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4