องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยแรก
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
find_in_page ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมสามัญ สมันแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4