องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file หนังสือ เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
photo ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file รายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3