องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 (กรกฏาคม 2565-กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 (มกราคม 2565-มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 (เมษายน 2565-มิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (กรกฏาคม 2564-กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 (เมษายน 2564-มิถุนายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 (มกราคม 2564-มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 4 (กรกฏาคม 2563-กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3 (เมษายน 2563-มิถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 (มกราคม 2563-มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1