องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder งานสวัสดิการสังคม
insert_drive_file กราฟเปรียบเทียบจำนวนผู้สูงอายุ , ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้พิการ ปี พ.ศ.2565-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้พิการ ตำบลพระงาม ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ตำบลพระงาม ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลพระงาม ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้พิการ ตำบลพระงาม ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ตำบลพระงาม ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลพระงาม ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ขั้นตอนการขอบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในพื้นที่ตำบลพระงาม จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file สิทธิหรือสวัสดิการผู้สูงอายุที่หน่วยงานต่างๆจัดให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1